logo

Детски център 'Слънчице'

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

В детски център "Слънчице" се предлагат забавления за деца във всички възрасти. Предоставят се забавни програми за бебета и техните родители, групи за творчески ателиета, участие в театрални постановки, полудневни и целодневни забавни занимания и много други дейности.

Центърът работи с деца с езиково-говорни проблеми, с деца с дефицит на вниманието, със затруднения в обучението, с  емоционални проблеми, слаб самоконтрол в училище или в семейната среда, проблеми в общуването между членовете на семейството, ревност при поява на нов член в семейството – бебе или възрастен, работа с деца с противообществени прояви, деца със специални образователни потребности. Изготвя се индивидуална програма за работа с всяко дете или с цялото семейство.

Предлага се възможност за включване на цялото семейство в релаксиращи програми, които са изготвени по съвременни методики, съвместно с водещи центрове в областта. Детски терапевтичен център “Слънчице” разполага със екип от  специалисти с различни специализации в областта на терапевтичната работа с деца, които са с дългогодишен стаж и със специфични умения за общуване с деца от различни възрасти.