logo

Григо-Х ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Строителна фирма “ГРИГО-Х” ЕООД е основана през 1994г. Собственик и управител на дружеството е арх.Христо Боянов Григоров. Основна дейност на фирмата е свързана с проектирането и строителството на жилищни, административни сгради, търговски обекти и хотели, както и търговия с недвижими имоти. “ГРИГО-Х” ЕООД има утвърдени позиции на българския строителен пазар.За времето от своето създаване фирмата е предала в редовна експлоатация над 30 жилищни и административни сгради в гр.София на територията на районите: Редута, Гео Милев, Младост , Разсадника, Лозенец, Павлово, Дървеница , характерни със съчетанието между естетика и функционалност. В тези райони фирмата е изградила и множество обекти от техническата инфраструктура – трафопостове, водопроводи, канали, топлопроводи и междублокови пространства. Освен строителството на жилищно-административни сгради фирмата е построила хотел на територията на гр.Банско, а в момента върви строителството на 4-етажен хотелски комплекс в гр.Царево с ресторанти, барове, открит и закрит плувен басейн, СПА център с всичко необходимо за пълноценна почивка и възстановяване. “ГРИГО-Х” ЕООД разполага със собствена производствена база с необходимото оборудване и специалисти, в която е концентрирано производството на РVС и AL дограма /по сключен договор партньор на германското акционерно дружество VEKA и българо-гръцката фирма ПРОФИЛКО/, широка гама интериорни врати и други дърводелски изделия. Фирмата е специализирана в изграждането на ОВ, ВК, ЕЛ инсталации, железарски и стоманобетонови изделия , има сертифицирана система за производствен контрол, което от своя страна е гарант за утвърдено място на строителния пазар и стопанска самостоятелност. Така организираният цялостен строителен процес е ориентиран към задоволяване изискванията на крайния потребител. Разчитайки на натрупания опит и традиции в строителството, фирмата е широко отворена за всички новости и предизвикателства в областта на проектирането, строителните технологии и материали, които се стреми да прилага в ежедневната си практическа дейност. “ГРИГО-Х” ЕООД е член на “Камарата на строителите в България” и е вписана в Централния професионалният регистър на строителите. С това фирмата гарантира възможностите си за удоволетворяване изискванията на клиентите и нормативната база за създаване на висококачествен строителен продукт с конкурентни преимущества основани на цена, срок на изпълнение и качество.   УСЛУГИ: - Груб строеж - Довършителни работи - Интериорни врати - PVC и AL дограма - Мебелно производство - Интериорен дизайн