logo

ГенСофт ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

GenSoft Ltd. е високотехнологична софтуерна фирма, основана през далечната 1997 от екип професионалисти. От тогава до сега фирмата е фокусирана изцяло в развитието и внедряването на своя основен продукт MoneyWorks.

За сравнително кратко време фирмата се утвърди като лидер на пазара на ERP системи. С последователна и коректна политика GenSoft си извоюва име на надежден партньор, на който са се доверили над 11 000 фирми.

Софтуер, разработен от нас може да бъде открит в САЩ, Канада, Западна Европа, Русия, Близкия Изток, Китай и Япония. Понастоящем, фирмата разполага с пет офиса в София, Пловдив, Варна, Русе и Габрово, в които работят 25 висококвалифицирани специалистa. Мотото на продукта е "Софтуер, който знае всичко за Вашия бизнес".

GenSoft MoneyWorks е ERP система проектирана като софтуер, който да покрива всевъзможните нужди на бизнес управлението. Модулната технология, заложена в нея й позволява да е подходящо решение за всякакъв вид фирми – търговия на едро и дребно, производствени предприятия, супермаркети, вериги магазини, счетоводни къщи, сервизи и други.

MoneyWorks разполага с няколко интерфейса подходящи за различни категории клиенти:

  • MoneyWorks за Win – основен и най-богат на функции вариант. Подходящ за всякакъв вид клиенти.
  • MoneyWorks за Web – за търговска дейност и контрол от всяка точка на света. Подходящ за фирми с множество офиси и обекти.
  • GenSoft Market – POS система за продажби през касов терминал. Подходяща за супермаркети и вериги магазини.
  • MoneyWorks FREE – безплатна версия с намалена и опростена функционалност. Подходяща за малки и семейни фирми.
  • MoneyWorks DEMO – демо версия за самостоятелно тестване и разучаване от кандидат-клиенти.
  • MoneyWorks – има версии на български, английски, македонски, сръбски и турски езици.

MoneyWorks е постоянно развиваща се система. Към нея непрекъснато се добавят нови модули и фукции за различни браншове и специфични клиенти.

Обща функционалност:
Възможност за отваряне на сметки от модул «Стокооборот». При създаване на клиентска поръчка е добавена функционалност реда от клиентската поръчка да се присъедини към вече създадена доставна поръчка Добавена е възможност нова доставна поръчка да приспада количества от вече създадена такава.

Това е удобно, в случай че в началото на годината сте се договорили с даден доставчик за голямо количество стока, което да теглите поетапно. При забрана за сделки с клиенти с просрочени задължения е добавен гратисен период (в дни) през който могат да се правят сделки.

Връзка с InCloud – екрана за конфигуриране на комуникацията вече е уникален за всеки каталог (ел. Магазин). При добавяне на нов служител, правата автоматично му забраняват триене на складове, групи, стоки и контрагенти.

Поръчкова функционалност:
1. За ф. Октопод Инвест:
- При забрана за гледане на доставни цени да може да се отваря стара доставка за редакция и печат.
- За прехвърляния и поръчки за прехвърляния е добавено право за достъп “Не може да прехвърля към забранени складове.
- При прехвърляне, при списъка със складове “За склад“ да се сложи предварителен филтър по складове.
- Справка за дублирани серийни/партидни номера.
- Складови наличности по стоки – добавен е филтър по складове.

Стокооборот – при експорт през печатаря се експортира цялата информация за склада.
- При доставка и редактиране на редовете от доставката -добавена възможност да се посочва местоположение в склада.
- В менюто е добавена команда за промяна на местоположение в склада.
- Складове и стоки – Добавен е печатар за избрана партида.
- Добавено в настройките за баркод четците, при избор на склад в дървото със стоките, да се подсказва като склад за баркод четеца.
- Интервално въвеждане на нови серийни номера – допълва автоматично до номер с предварително зададеното количество.
- При отказ от документ (и изтриване на ред) да изтрива дефинициите на партидите от сметката (които не се ползват в други сметки)
- При доставка, да записва в характеристика на партидата “Нашата фирма“.

2. За ф. Витек Европа:
- При въвеждане на фактура от доставчик проверява дали фактурата не е дублирана (за този доставчик).
- Във WEB версията е добавен филтър по статус на резервациите.
- Във WEB версията при печат стоките се подреждат както са били подредени на екрана.
- Справка „Анализ на складовите наличности” – с общо предназначение и възможност за проследяване дадени стоки колко дни са били налични (с количества над минималните).

3. За ф. Бактрейд Явор – поръчкова справка, отразяваща промените в продажните цени, кога и с колко са променяни в даден период от време.

4. За ф. Галти – връзка с InCloud е добавен сървиз, който връща всички категории в които се среща даден продукт.

5.За ф. Айсгард – експорт в .xml формат на доставни поръчки

6. За ф. Калъф БГ – разработен е web service за връзка с ел. магазин на фирмата.

7.За ф. Пестицид – две поръчкови справки за задължения в стока и пари към клиенти и доставчици.

Регионални офиси:
офис: ПЛОВДИВ адрес: бул.Марица 27Г, ет.2 (входът е от към ул.Тимок) тел: (032) 64-00-87 gsm: 0889-91-27-74 – Георги Пехливанов e-mail: plovdiv@gensoft.bg

офис: ВАРНА адрес: бул. Хр.Смирненски 239, офис 1 тел.: (052) 603-152 gsm: 0887-789-579 – Атанас Симеонов gsm: 0887-789-598 – Зоя Симеонова gsm: 0885-185-023 – офисен е-mail: varna@gensoft.bg

офис: БУРГАС gsm: 0882-97-33-98 – Станимир Георгиев е-mail: burgas@gensoft.bg

офис: ГАБРОВО, СЕВЛИЕВО, В.ТЪРНОВО адрес: ул.Васил Друмев 2, гр.Габрово тел: (066) 87-39-39 gsm: 0885-46-08-81 – Рада Александрова skype: Radi_GenSoft e-mail: gabrovo@gensoft.bg

офис: РУСЕ gsm: 0889-78-99-63 – Десислава Чернакова е-mail: ruse@gensoft.bg