logo

ГЕЛ-2000 ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

ГЕЛ- 2000 ООД е с предмет на дейност отоплителни и вентилационни инсталации, инсталации за технологична пара за високо и ниско налягане, монтаж на парогенератори, парни и водогрейни котли, топлинни изолации, вентилационни уредби. Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации за отоплителен сезон. Метални конструкции, месингови парапети и всичко от месинг.

Дейности:
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Проектиране, доставка и цялостно изграждане на котелни централи и отоплителни;
Инсталации;
Монтаж и поддръжка на всички видове котли/газови, електрически, на твърдо гориво, пелетни / и котелни централи;
Проектиране, изработка, доставка и монтаж на вентилационни системи за промишленни обекти;

Изработка и монтаж на метални констукции, монтаж на покривни и стенни панели поддържане,ремонт и преустройване на съоръжения с повишена опастност/парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под  налягане поддържане, ремонтиране и преустановяване на:
Стоманени сгради, газови съоръжения и инсталации за природен газ;
Стоманени сгради, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
Консултация, проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и узаконяване на: Газови инсталации за природен газ /метан/;
Газови инсталации за пропан-бутан;
Газсигнализация и взривозащита;

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИНСТАЛАЦИИ-проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталации за водно пожарогасене.