logo

'Гари – 2' ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма «Гари – 2» ООД е създадена през 1990 г.. От 2000 г. създава ферма за отглеждане на пъдпъдъци за получаване на пъдпъдъчи яйца предназначени за консумация в прясно състояние.

За подготовка, сортиране и опаковане на пъдпъдъчите яйца има обособен Център за опаковане на пъдпъдъчи яйца. Същият е регистриран от НВМС под номер BG 2319003 и отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредба 5 от 25 май 2006 г.за хигиена на храните. Фермата и центъра за опаковане се намират на 70 км североизточно от гр. София в гр. Етрополе.

Продукти

Ферма за пъдпъдъци ГАРИ-2 произвежда и предлага на пазара следните продукти:

 • Пъдпъдъчи яйца, опаковки по 12 бр., в кашон от 20 опаковки и от 40 опаковки;
 • Живи пъдпъдъци от излюпването им до пронасяне;
 • Клетъчни батерии за отглеждане;
 • Пъдпъдъци за отстрел по ловни полета.

Клиенти
Фирмата има изградени дългогодишни клиенти с множество клиенти от цялата страна, сред които:

 • Метро Кеш & Кери България
 • Билла България
 • Кауфланд България
 • Карфур
 • Пикадили
 • Фантастико София
 • Т- Маркет / Максима/
 • СБА
 • Елемаг
 • Меркатор
 • Магазини „345”