logo

В.Е.К.О. Трейд-2000 ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма:В.Е.К.О.трейд-2000 ЕООД и специализирана за събиране,транспортиране,съхраниние,разкомплектоване,пакетиране и демонтаж на:

  • Промишлени съоръжения
  • Отпадъчни Черни и Цветни метали
  • Излязло от употреба Електрическо и Електронно Оборудване
  • Едра и дребна битова техника
  • Хартия
  • Найлон
  • Цветна и Черна пластмаса
  • Коли за скрап
  • Негодни за употреба Акумулатори