logo

ВМЛ Консулт гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Съставът на Консултантската фирма е комплектован с архитекти, инженери по всички изискващи се в строителството на различни обекти специалности, икономист, Юристи, технолози и оценители с дългогодишен опит в проектирането, инвеститорския контрол, строителния надзор, енергийната ефективност, специалист по маркетинг и лицензирани оценители на промишлени предприятия, жилищни и обществени сгради, имоти и др.  

Дейността на ВМЛ КОНСУЛТ обхваща целия спектър консултантски услуги в областта на строително - инвестиционния процес: 

 • Подготовка и организация на проектантския процес 
 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
 • Строителен надзор
 • Инвеститорски контрол върху количества, цени и стойности на СМР 
 • Проучване на терени за строителство 
 • Експертни оценки 
 • Правен анализ и оценка на обекти 
 • Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство
 • Съставяне и контрол на цените на СМР 
 • Обследване и сертифициране на офис и жилищни сгради 
 • Изготвяне на технически и енергийни паспорти 
 • Консултантски услуги в областта на строително-инвестиционния процес

За дейността си фирмата има издаден Сертификат за изпълнение изисквания на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейнланд България. 

Участници в списъка на ВМЛ КОНСУЛТ са сред водещите консултанти на значими за Столицата обекти, някой от които са: Централна автогара; Производствена база и Административна сграда на немската фирма Фесто; ДКЦ Доверие; дестки жилищни сгради и офис сгради; Интер Експо и Конгресен център; офис сграда на бул. Владимир Вазов, гр.София; Хотел Магнолия, Пампорово; жилищни сгради, гр. Велико Търново; обекти на инженерната инфраструктура и мн. други.