logo

ВИ енд ПИ Консулт

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Счетоводна къща ВИ енд ПИ Консулт, предлага на свойте настоящи и бъдещи клиенти консултации, абонаментно и еднократно счетоводно обслужване. При желание от страна на клиента, имаме възможност за подаване по електронен път на годишни данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, З ДДС, КСО и др. Консултации - Решаване на данъчни и осигурителни казуси - Текущи консултации, свързани с промени в действащото законодателство - Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации по: ЗДДФЛ, ЗКПО - Съдействие на проверяващите органи и защита пред НОИ, НАП, НЗОК - Оптимизиране и управление на данъчните задължения Счетоводство: В областта на Счетоводството нашата фирма предлага следните услуги: - Обработка на следните видове документи: - Продажни и покупни фактури за месеца - Извлечения от банковите сметки на фирмата - Месечните отчети от касовите апарати на фирмата - Документи за командировки - Обработка на всички видове документи, касаещи текущата дейност на фирмата. (Договори за юридически услуги, договори за наем, нотариални такси и др.) - Начисляване на амортизации - Заприхождаване и изписване на стоки и материали (стойностно и количествено) в складово стопанство. - Изготвяне на ДДС декларации, дневници за покупки и продажби. Електронно банкиране: - Плащания към бюджета - Плащания към доставчици /в лева и валута/ - Текущо следене на постъпленията и актуалното салдо на банковите сметки на фирмата - Осчетоводяване на митнически декларации, протоколи за ВОП и ВОД. - Заприхождаване на дълготрайни активи, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план - Изчисляване на данъци върху разходите, местните и корпоративни данъци. - Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети, отчети за статистиката, както и тяхното оповестяване и публикуване. Годишно счетоводно приключване: - Изготвяне на годишни данъчни декларации, определяне на данъчните задължения - Изготвяне на приложенията към ГДД. ТРЗ и личен състав - Граждански и трудови договори, както и начисленията свързани с тях - Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл.62, ал.4 от КТ - Изготвяне и подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП - Регистриране на болнични листове на работниците и служителите - Изготвяне и заверяване на трудови книжки на работниците и служителите - Платежни ведомости и платежни нареждания за осигурителни вноски и ДОД - Заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения - УП 2 и УП 3 на работниците и служителите