logo

ВИ ДЖИ ЕФ

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

ВИ ДЖИ ЕФ е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и инженеринга на иновативни строителни решения в няколко основни направления:

  • Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
  • Ландшафт и зелена инфраструктура;
  • Хидроизолации за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
  • Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.