logo

ВИРУНГА ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Вирунга ЕООД е дружество, създадено през 2001 г., с предмет на дейност извършване на авиационни и автосервизни услуги.

Авиационните услуги включват:
- Въздушни снимки
- Панорамни снимки от висoко за нуждите на рекламата
- Развлекателни полети
- Полети за Авиохимическа обработка на селскостопанските култури
- авиационно пръскане.

Услугите се извършват с мотоделтаплан на фирма "ПОЛАРИС" Италия. Гарантира се дозата и размера на капките при пръскане. Средно дневната производителност достига 3000 дка.

Автосервизната дейност е съсредоточена във възстановяване на претърпели ПТП МПС. Извършват се тенекиджийско-бояджийски ремонти на всички марки и модели автомобили, както по договор със застрахователите, които има фирмата така и на други притежатели на МПС. Ремонтите се извършват от квалифициран състав, с материали на 3М и водоразтворимите бои на СТАНДОКС.