logo

Вижън Груп АД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Основана през 1998, Вижън Груп АД е водеща компютърна компания, предлагаща една от най-пълните гами от ИТ продукти и решения на българския пазар. Водещите технологии и иновативни продукти покриват в максимална степен изискванията на клиентите от корпоративния и частния сектор.

Eкспертните познания в областта на корпоративните решения намират отражение в най-добрите в класовете си Intel и UNIX базирани сървъри, големи машини и решения за съхраняване на данни. Компанията е също така един от големите доставчици на професионални PC, преносими компютри и работни станции, както за бизнес потребителите, така и на персонални компютри за дома и малкия офис.

Вижън Груп АД разполага с екип специалисти, притежаващи обширна квалификация в най-съвременните области на информационните технологии. Освен университетското си образование, те са посещавали и допълнителни курсове в Англия, САЩ и Латинска Америка. Компанията търпи непрекъснато развитие, основавайки се на три основни принципа:

 • Ние провеждаме ориентирана към клиентите фирмена политика - осигуряваме професионална помощ при решаването на проблемите на нашите клиенти;
 • Винаги осигуряваме ефективни решения съгласно изискванията на клиента, неговите нужди и бюджетните възможности;
 • Непрекъснато търсим нови и по-добри технологии, дизайн, методи и процеси, които могат да подобрят представянето, надежността и ценовото равнище на предлаганите от нас продукти.

Вижън Груп АД ясно дефинира своята стратегическа насока, фокусирана върху предлагането на високонадеждни инфраструктурни и софтуерни решения - водещи фактори в ерата на електронния бизнес и интернет. Партньорството с най-голямата софтуерна компания на света Microsoft (Вижън Груп АД е Microsoft Certified Partner, и Microsoft Solution Provider) е доказателство за предлагане на ефективни и гъвкави решения в областта на подбора и поддръжката на софтуера на клиентите, съобразен с индивидуалната им конюктурна потребност. Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000. Асемблирането, продажбата и поддръжката, както и софтуерните и мрежови решения, които предлага се извършват съгласно международната система за качество.

Голяма част от клиентите на Вижън Груп АД са фирми от банковия и финансов сектор, държавни институции, частни и държавни предприятия и заводи, между които може да се отбележат:

 • ПИМБ АД,
 • ТБ Биохим АД,
 • Росексим Банк АД,
 • ДЗИ АД,
 • БТК ЕАД,
 • Министерство на Отбраната,
 • Министерство на Регионалното Развитие
 • Българска Академия на Науките
 • СУ " Климент Охридски"
 • ТУ - София
 • Балканфарма Холдинг АД.