logo

ВИЕЛДИ КОНСУЛТ ООД гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Началото на компанията е поставено през 1999 г. До този момент основният предмет на дейност на фирмата си остава непроменен – счетоводни услуги, финансови и данъчни консултации. В списъка ни с клиенти фигурират компании от различни браншове и индустрии. Натрупаният опит до момента ни помага да гледаме в бъдещето с увереност, че можем да се справим с всяко предизвикателство. Мотивирани сме да покажем, че счетоводството може да излезе от границите на общоприетото схващане за безполезна бумащина.
С независим и обективен съвет можем да насочим вниманието Ви към слабите звена, към неоправданите разходи и необмислените решения. Можем да Ви помогнем в оптимизирането на ресурсите, имплементирането на системи за документооборот и управление на процеси.

Изберете най-удобния и лесен начин, за да се свържете с нас от формата за контакти, ако имате въпроси или пожелаете консултация.

Абонаментни услуги:
Предлагаме Ви пълен набор от счетоводни услуги, които да са съобразени със спецификата на Вашата работа. Целта ни е максимално да Ви улесним като поемем всички Ваши задължения, свързани с финансово-счетоводния аспект на работата Ви.

- Годишно счетоводно приключване
- Изготвяне на счетоводни финансови отчети
- Изготвяне на счетоводни отчети за управлението
- Одитинг и заверка на финансови отчети
- Попълване на статистически форми и подаване в НСИ
- Счетоводно обслужване на свободни професии
- Справка-декларация по ЗДДС
- Следене и възстановяване на ДДС
- Интрастат и VIES декларации ТРЗ и личен състав
- Държавно обществено осигуряване
- Допълнително задължително пенсионно осигуряване
- Здравно осигуряване
- Изготвяне на трудови и граждански договори
- Изготвяне на ведомости за работна заплата
- Подаване на декларация образец 1 и 6 в НОИ и НАП
- Подаване на уведомления и декларации за персонала
- Подаване на декларации за самоосигуряващи се лица
- Изготвяне на образци за пенсиониране
- Издаване, попълване и заверяване на осигурителни книжки
- Внасяне на дължими данъци, акцизи и осигуровки
- Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- Консултации по счетоводство, данъци и осигуряване
- Изготвяне на документи за банкови кредити
- Регистрации и пререгистрации на фирми

Еднократни услуги:
Когато Ви е необходима консултация, не сте сигурни какво и къде трябва да декларирате, желаете да се пенсионирате или да заверите осигурителния си стаж, ние сме на разположение. Ние Ви предлагаме да изготвим всичко необходимо, вместо вас.
Без дългосрочно обвързване,бързо и в удобно за Вас време.

Предлагаме Ви тези, както и много други еднократни услуги, неизискващи абонамент:

- Консултации
- Регистрации и пререгистрации на фирми Обявяване на отчети в Търговски регистър
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и годишни финансови отчети
- Изготвяне трудови договори
- Попълване на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на образци за пенсиониране
- Изготвяне на банкови документи
- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
- Изготвяне на документи, във връзка с прекратяване на трудови договори
- Представляване пред данъчните власти и други държавни институции
- Изкарване на удостоверение за липса на данъчни задължения
- Издаване на фактури