logo

Весела Цонева - Частен съдебен изпълнител

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Весела Цонева е частен съдебен изпълнител, който изпълнява частни и публични вземания на територията на Окръжен съд Габрово.

Кантората на ЧСИ ВЕСЕЛА ЦОНЕВА се намира в град Габрово.

В компетенциите на професията й влизат още:

- налагане на обезпечителна мярка (запор или възбрана);
- образуване на изпълнително дело и т.н.

Можете да бъдете сигурни, че Частен съдебен изпълнител Весела Цонева спазва моралните и етични норми, както и законодателството на републиката, не само като свое професионално задължение, но и като призвание и морален дълг пред обществото.

Опитът и квалификацията на ЧСИ Цонева са я превърнали в професионалист от висок ранг, а нейното име е синоним на коректност.
Това я прави търсен специалист в района на РС Габрово.