logo

АЯ ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

„АЯ ООД” е основана през 1992 година. Първоначално фирмата започва своята дейност с производство на възли и детайли по техническа документация и високи изисквания на немска фирма. През този период колектива придоби голям опит в работата по техническо описание и постигане на високо качество на процесите. Основната дейност на фирмата в машиностроителната сфера е проектиране и производство на зърносушилни. За няколко години фирмата използва своите ресурси за да разшири производствения асортимент и да създаде нови продуктови линии, в съответствие с развиващото се търсене на националните и външни пазари. Фирмата започва да предлага на своите клиенти машини за селското стопанство, а именно машини за грубо почистване на зърнени култури, компактори, зърнотоварачи, както и машини за сушене на насипни материали, плодове и слама. Следвайки тенденциите в своята сфера фирмата разработва своя сушилна техника, необходима в производството на пелети и брикети. Стараейки се да следи и спазва световните тенденции в използването на възобновяеми източници фирмата създава свой топлогенерато, използващ слама, дървени стърготини, чипс и др. Със своето качество и точност присъщи на производствената програма "АЯ" ООД е доказала, че е способна да отговори на променливото търсене и нововъведенията на световните пазари. При нас ще намерите решения за Вашия бизнес, свързани с почистване, сушене и транспортиране на селскостопанска продукция, както и изграждане на цялостни линии за производство на екопелети. Дълбокият продуктов асортимент, както и възможността за поръчково изпълнение дава на нашите клиенти възможност за голям избор и прецизни решения за обработка на селскостопанска продукция. Изцяло собственото производство дава големи възможности за пълното удовлетворяване на клиентите. Продукти:

  • Зърносушилни
  • Линия за производство на пелети
  • Сушилни за слама, стърготини, трици и плодове
  • Зърнопочистващи машини
  • Зърнотоварачи
  • Компактори