logo

Агродом 2000 ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма Агродом 2000 ООД е със седалище гр. Куклен. Фирмата е специализирана в търговия на едро и дребно на био и конвенционални препарати за растителна защита, торове и семена. Предлагаме пълна гама от продукти за земеделското производство. Продукти за цялостна защита на селскостопански култури, са официално разрешени продукти от Българската агениция по безопастност на храните. Това са продукти които са изпитани за ефективност чрез използване на унифицирани стандарти на Европейската и средиземноморска организация по растителна защита /EPPO/. Разполагаме със собствени бази съобразена със всички Европейски изисквания за съхраняванена семена, препарати и торове. Предлагаме технически и технологични консултации. По Ваша заявка извършваме агротехнически анализ на състоянието на културите. Продукти - Препарати за растителна защита Инсектициди Фунгициди Хербициди - Торове Азотни Фосфорни Калиеви Комбинирани - Семена - Овощен посадъчен материал - Цветя - Микробиологичен препарат "Байкал ЕМ1" - Продукти за винопроизводство - Фуражи Обекти: гр. Берковица, ул. Поручик Загорски 1