logo

Агенция 'Когато мама и татко са заети' гр. Сливен

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Агенция "Когато мама и татко са заети" работи в град Сливен. Агенция „Когато мама и татко са заети” е създадена наскоро, но има амбицията да извоюва Вашият интерес и подкрепа, като Ви предлага допълнително обучение на деца и ученици. Агенцията има предимството на младостта с присъщите й ентусиазъм и оптимизъм, на опита на добри педагози, на опитен психолог, на логопед, дефектолог, така че за нас няма нерешими ситуации. Работи упорито за Вашия комфорт, за да Ви спести загубата на време и средства. Агенция „Когато мама и татко са заети” разполага със собствен персонал. Агенция “КОГАТО МАМА И ТАТКО СА ЗАЕТИ” ви предлага: – Учебна занималня за ученици от I -IV клас; – Лятна занималня за ученици от I – III клас; – Частни уроци, курсове по Български език и Математика за подготовка за прием след завършен 7 клас; – Частни уроци, курсове за подготовка за държавни зрелостни изпити, за кандидат – студентски изпити; – Частни уроци, консултации на ученици I – XII клас; – Консултации с психолог, с логопед; Консултации по въпроси, свързани с образованието, възпитанието и обучението в средното образование: - За работодатели в системата на народната просвета - За учители - За родители - За ученици § Обучение по безопасност и здраве при работа в системата на средното образование на: - длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - членовете на Комитета/Групата по условия на труд – КУТ/ГУТ