logo

Автосервиз Никгаз

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Автосервиз Никгас работи повече от 12 годинив областта на монтажа, ремонта и диагностиката на газови уредби. През този период предлага най-добрите решения за всички видове автомобили.

Сервизът е специализиран в поставянето, ремонтa и профилактиката на стандартни, инжекционни и метанови газови уредби. Практиката от изминалите години помага да се усъвършенстват процесите на работа и да се достигнат най-високите нива на познаване на газовите уредби.  Освен тази тясна насоченост, фирмата се стреми да обхваща все по-голям кръг от услуги, за да осигури пълното обслужване на Вашите автомобили.

Екипът се състои от добре обучени и квалифицирани специалисти. Всеки един от служителите е тясно специализиран в определен сектор от ремонтната дейност на леките автомобили. Качеството на работата се гарантира и от висококачествените продукти, с които работим: Romano, Oscarn, Agis, Rec, Zavoli и други.

Автосервиз НИКГАЗ може качествено:

  •  Да монтира газова уредба на Вашия автомобил;
  •  Да ремонтира газоватата уредба на Вашия автомобил;
  •  Да диагностицира Вашата газова уредба;
  •  Да диагностицира Вашия автомобил чрез ЕЛКОН;
  •  Да ремонтира ходовата част на Вашия автомобил;

С цел бързо и ефективно обслужване, сервизът разполага с най-широка гама резервни части във Варна за Вашата газова или метанова уредба. Тук ще намерите нови и втора употреба изпарители, клапани, рейки, бутилки, нивомери и други.