logo

„Регихелп” ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

„Регихелп” ООД предлага компетентна и експресна помощ при регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ на най-ниските цени в гр. София. Целият ангажимент на клиента е в рамките на 40 минути. След промените в Търговския закон, началният капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност стана само 2 лв., което направи изключително достъпно за всеки да регистрира своя фирма. Какво ви предлага "Регихелп": ще Ви разясни всички особености около първоначалното вписване на нова фирма; ще Ви посъветва какъв тип фирма да регистрирате (ЕТ, ЕООД или ООД); ще подготви надлежно всички необходими заявления и документи, нужни за регистрацията на Вашата фирма; ще Ви съпроводи до нотариус за заверка на необходимите документи; ще подаде от Ваше име наборът от изискуемите документи в Агенцията по вписванията; ще извлече удостоверение за актуално състояние след вписването на фирмата (услугата се заплаща допълнително). Как да спестите ценно време: За да не чакате попълването на документите в нашия офис, можете да изпратите предварително на имейл info@regihelp.com следната информация: данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта; данни на управителя/управителите; желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД); име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето); седалище и адрес на управление на фирмата; размер на началния капитал (минимумът е 2 лв. за ООД и ЕООД) и как ще се разпределя между съдружниците (за ООД). основния предмет на дейност Услуги: Регистрация на ЕТ Регистрация на ЕООД Регистрация на ООД Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/ Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/ Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД Преобразуване на търговски дружества Прехвърляне на дружествени дялове Прехвърляне на търговско предприятие Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец Публикуване на ГФО Изготвяне на договори с и без материален интерес Доплащане при непарична /апортна/ вноска Вписване на нов съдружник без продажба на дялове Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник Регистрация на ООД / ЕООД със собственик българско юридическо лице