logo

П и М Консултинг АД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Под търговското име P&M GROUP, фирмите П и М Консултинг АД, ПИМ Д. Иванова ЕООД и ПИМ Стройинвест ООД работят вече двадесет години в областта на водоснабдяването и канализацията, отоплението, и климатизацията, като представителство и дистрибутор на водещи европейски фирми производители на помпи и помпено оборудване - Grundfos, Danfoss, HOMA, DAB, WILO, STAA, S. AIVAZIS, Varisco, T.I.S. Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на водоснабдителни и канализационни съоръжения, изграждане на противопожарни и  пречиствателни инсталации. В трите фирми работи високо квалифициран инженеро-технически персонал, който чрез ежегодни обучения повишава професионалната си квалификация и усъвършенства техническите познания и умения. През последните години P&M GROUP многократно печелят търгове, финансирани от световни, европейски и български институции, както за доставки, така и за проектиране и изграждане на съоръжения във В и К сектора и енергетиката. Фирмите са добре познати в бранша, с централен офис в София и регионални офиси в Пловдив, Видин и Бургас. Съдадената материално-техническата база и оборудване съответстват на съвременните технически изисквания. Като гаранционен и извънгаранционен сервиз фирмата поддържа голяма складова наличност от резервни части. Техническата подготовка на сервизните ни инженери им позволява да извършват успешно монтаж, шеф-монтаж, пуск и настройка, сервизиране и ремонт на помпи и предлаганите от нас съоръжения. Девиз: "Свят на доверието". Структурата и организацията на трите фирми, както и наличието на склад на помпи и системи, високият професионализъм и мотивираност на работещите дават възможност за бърза и професионална реакция при решаване на инженерингови, монтажни, сервизни и други проблеми на клиентите. Освен специализацията в горе описаните области, P&M GROUP има натрупан опит в инвестирането в недвижими имоти и строителството. Нова област в дейността е създаването и стопанисването на малки комплекси за отдих и туризъм. Към момента има изграден и успешно функционираща база на остров Тасос, Гърция. През 2013 година ще бъде открит комплекс за отдих, намиращ се в близост до град Монтана. Цената на успеха ни е дългогодишната неуморна работа за трупане на знания и опит, за създаване на собствен стил и добър имидж, на непрекъснато доказване и усъвършенствуване, на добрата инвестиционна политика, на спечеленото доверие. Професионализъм, коректност, прецизност, лоялност към партньорите правят П и М Консултинг АД, ПИМ Д.Иванова ЕООД и ПИМ Стройинвест предпочитани партньори.   ДЕЙНОСТИ: Проектиране на:

  • Доставка и монтаж на компоненти за водоснабдителни, отоплителни и климатични инсталации;
  • Доставка, СМР, пускане в експлоатация на противопожарни системи, помпени станции за питейни и отпадни води;
  • Проектиране и изработване на системи и ел. табла за управление и контрол на помпени системи;
  • Гаранционно и извън гаранционно обслужване;
  • Абонаментна поддръжка;
  • Складова наличност на резервни части.
ПРОДУКТИ: Помпи за отопление и климатизация Помпи за водоснабдяване и нагнетяване Водоснабдяване от подпочвени води. Сондажни помпи. Пречиствателни станции Помпи за дренажни, отпадни води, гъсти течности Хоризонтални едностъпални помпи Хоризонтални блок помпи Хоризонтални многостъпални помпи Вертикални турбинни и двуделни помпи Абонатни станции Помпи за отпадни води Помпи за промишлеността Мембранни и бутални помпи Дозиращи помпи и системи Кондензни помпи Вакуум помпи и компресори Санитарни помпи Артезиански помпи Табла за управление и контрол - ПиМ Контрол Допълнителна окомплектовка за ПиМ Контрол