logo

Мадара Терм ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Мадара Терм ООД е с основна дейност, насочена към първичната и окончателна термична и химико-термична обработка на метални изделия, заготовки, отливки детайли за машиностроенето и автомобилостроенето. Компанията разполага с модерното оборудване, позволяващо да извършваме: повърхностно и обемно закаляване на метали в защитна атмосфера, високо и нискотемпературно отвръщане, циментация, нормализация, карбонитриране и йонно азотиране на метални изделия. Фирмата е част от холдинга Мадара Груп ООД. Това е модерна и млада фирма с амбицията да завоюва челни позиции в областта на металообработването. В Мадара Терм ООД  работят екипи от специалисти с голям опит в термообработката на метали. Компанията разполага със значителни производствени мощности, отговарящи на световни и европейски стандарти. Мощности: - термична линия на австрийската фирма Aichelin - машина за обезмасляване и измиване - капацитетът за едно зареждане е един тон за всяка пещ - линия шахтови пещи за газова циментация с възможност за термообработка на детайли с дължина до 1400 мм и диаметър 600 мм - линия хидравлични преси – 10, 50 и 250 тона - линия за йонно азотиране с 3 броя инсталации ЙОН-100 Мадара Терм ООД работи целогодишно и предлага с кратки срокове и високо качество на термообработката, покриващо изискванията на клиента и на техническата документация. УСЛУГИ

    • Химико-термична обработка на метали
    • Термична обработка на метали