logo

Ефектив Одит ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Ефектив Одит е фирма, чиято цел е да обединява професионалните знания, умения и усилия на регистрирани одитори, счетоводители и бизнес консултанти, за да предложи професионални услуги в областта на консултирането и бизнес планирането като допълнение към традиционните одиторски, счетоводни, данъчни и финансови услуги. Услугите на Ефектив Одит са предназначени най-вече за малки и средни предприятия, както и за физически лица. Управител на Ефектив Одит е Илиян Димитров Гоцев, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.     УСЛУГИ: Независим финансов одит Индивидуални клиенти -защита на финансови активи Счетоводни услуги Данъчно облагане и данъчно консултиране Проверка на преобразувания на търговски дружества Други услуги