logo

ГЕЛ-2000 ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

ГЕЛ- 2000 ООД е с предмет на дейност отоплителни и вентилационни инсталации, инсталации за технологична пара за високо и ниско налягане, монтаж на парогенератори, парни и водогрейни котли, топлинни изолации, вентилационни уредби. Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации за отоплителен сезон. Метални конструкции, месингови парапети и всичко от месинг. Дейности: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ Проектиране, доставка и цялостно изграждане на котелни централи и отоплителни Инсталации Монтаж и поддръжка на всички видове котли/газови, електрически, на твърдо гориво, пелетни / и котелни централи Проектиране, изработка, доставка и монтаж на вентилационни системи за промишленни обекти ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ И СТЕННИ ПАНЕЛИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ /ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА И СЪДОВЕ, РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА: СТОМАНЕНИ СГРАДНИ ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ СТОМАНЕНИ СГРАДНИ ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ Консултация, проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и узаконяване на: Газови инсталации за природен газ /метан/ Газови инсталации за пропан-бутан Газсигнализация и взривозащита ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИНСТАЛАЦИИ-проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталации за водно пожарогасене.