logo

Агрокомпания Стил С

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма АГРОКОМПАНИЯ СТИЛ С ООД Харманли е основана през 1996 година и развива следните дейности: Производство на култивирани гъби ( култивирана печурка ).

Базата се намира в Хасково, Индустриална зона. Разполага със цех за заготовка на свежо състояние на гъбите. Собствена площадка за производство на пастьоризиран компост. Предприятие за заготовка на семена за посев ( ечемик, пшеница, слънчоглед, просо и др.) Намира се в Харманли, Индустриална зона, на изхода за Тополовград.

Зеленчукопроизводство – отглеждане на моркови, картофи, дини, тикви, сладка царевица, карфиол, малини и др. Дейността се осъществява върху 1100 дка поливна земеделска площ в землището на с. Шишманово, Община Харманли.

Овощарство – през 2008 г. по програма САПАРД е създадена овощна градина за ябълки и круши в с. Троян, Община Симеоновград.

Отглеждане на технически култури – рапица, пшеница, ечемик и слънчоглед.

Предлага  следните продукти:
Гъбопроизводство Агрокомпания СТИЛ С ООД е основана през 1996 г. От 2000 г. се занимава с гъбопроизводство. Базата за отглеждане на култивирана печурка се намира в град Хасково – Индустриална зона на площ от 10 дка и капацитет 300 тона годишно производство.

Фирмата разполага с 10 помещения за осъществяване на дейността и цех за заготовка (охлаждане и опаковане) на продукцията за експедиция към търговската мрежа. Транспортирането се извършва със собствени хладилни камиони.

Фирмата е производител на пастьоризиран компост за собствени нужди и за външни клиенти, производители на гъби. Мицела се доставя от фирма SYLVAN, Унгария. Зеленчукопроизводство Зеленчукопроизводството се осъществява върху 1100 дка земя в землището на с. Шишманово, община Харманли. Стопанството е механизирано и модернизирано , пригодено за производство на зелен грах; моркови, различни сортове картофи, сладка царевица, карфиол, дини и др.

Фирмата закупува машини за прибиране, почистване и пакетиране на картофи и моркови. Друга дейност на фирмата е отглеждането на малини. До момента са засети 55 дка от насаждението. Технически култури (рапица, пшеница, слънчоглед). Площите засети с технически култури се намират в землищата на с. Рогозиново, Шишманово, Българин, Овчарово. Овощарство Овощната градина се намира в с.Троян, община Симеоновград.

Основана е по проект по програма САПАРД през 2008 г. Засятата площ е 140 дка с круши и ябълки . Изградена е опорна конструкция, капково напояване и е закупена земеделска техника.